love number ologi

 
Karaktärsanalys för ******** *****
december 4
1 + 2 = 3 4 = 4
1983
1 + 9 + 8 + 3 = 21 = 2 + 1 = 3
Slutresultat
3 + 4 + 3 = 10 = 1 + 0 = 1
Karaktärstal Ett:
Personer med karaktärstal ett vill ha ett omväxlande förhållande och söker en intellektuell partner. Ofta lever ettor ett flackande liv och kan därför ha svårt att visa äkta tillgivenhet för sin partner.
Karaktärsanalys för ******* *****
februari 7
2 = 2 7 = 7
1983
1 + 9 + 8 + 3 = 21 = 2 + 1 = 3
Slutresultat
2 + 7 + 3 = 12 = 1 + 2 = 3
Karaktärstal Tre:
Karaktärstalet tre står ofta för vänskap och ett förhållande där en av parterna är trea brukar präglas av detta. Treor har ofta lätt för att välja en lämplig partner.
Kompatibilitetsanalys för paret i fråga
Ettor och treor kan vara en god kombination men då krävs det att deras intressen sammanfaller. Förhållandet kommer antagligen att bygga mer på vänskap än på passion vilket gör det mer hållbart, trots att ettans omväxlande humör kan göra att det ibland knakar i fogarna. Partnerna motsvarar varandra bra även på ett intellektuellt plan. Då det i de flesta fall inte finns några problem med vänskapen bör mest arbete läggas ned på att hitta passionen i förhållandet.

Samstämmighet: 40%


SAMMANFATTNING:
jag gillar omväxling och vill ha en smart kille. jag lever ett flackande liv och min tillgivenhet för min partner är relativ låg.
han är vänskaplig av sig och hans förhållande består i stort sett av vänskap. men han väljer lämpliga offer.

vi är en bra kombination och våra intressen sammansmälter. vårt förhållande är hållbart eftersom den bygger på vänskap mer än passion. mitt knakiga humör får förhållandet att storma. vi motsvarar varandra bra intellektuellt. men vi måste hitta passionen.

Tanke: mohahaha hah hahah fifty fifty
40% haha haha

Write what ever you like, cause I NEVER TELL!

I talk a lot, I know Everyone, now you know Everything about ME!

Folk kallar mig..
VIP-only!

elektroniska brev:

min privata värld:

akta dig för ENTER-knappen!

Trackback
RSS 2.0